​​info@researchware.org             

​​​آکادمی پژوهش‌افزار

وبینار نگارش پروپوزال و پروتکول برای پذیرش در معتبرترین دانشگاهها و مراکز آکادمیک

پروپوزال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

«پروپوزال» یک سند مکتوب است که حاوی پیشنهاد یک طرح پژوهشی، توسط پژوهشگر یا تیم پژوهش است. هدف از نگارش یک پروپوزال، ضمن تبیین کلیه مولفه های مرتبط با یک پژوهش از قبیل چرایی و ضرورت پژوهش، مرور متون و شواهد مرتبط، اهداف، سوالات و فرضیات پژوهش، روش اجراء و ...، سندی برای ارزیابی سازمان یا نهادهای تامین کننده بودجه آن پژوهش نیز محسوب میگردد.  

برخلاف تصور بسیاری از پژوهشگران جوان، «پروپوزال» تنها سند مکتوب مرتبط با یک پژوهش نیست و در این متن، به معرفی اجمالی و مختصر سایر سندهای مکتوب مرتبط با یک پژوهش خواهیم پرداخت.

در طول سالیان اخیر، تدوین «پروپوزال» یک مرحله کلیدی و حیاتی برای پذیرش داوطلبین مختلف تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی) و حتی پوزیشنهای آکادمیک و پژوهشی در سازمانها و نهادهای علمی سراسر جهان و بخصوص در کشورهای پیشرفته، میباشد.

فلذا یکی از اهداف اصلی این وبینار آموزشی، شناخت دقیق اجزاء زیرمجموعه یک پروپوزال و چگونگی تکمیل هر یک از آنها بوده تا از طریق این مسیر، پژوهشگران و متقاضیان دریافت پوزیشنهای آکادمیک بتوانند در پوزیشن مربوطه با احتمال بالایی، مورد پذیرش قرار گیرند!

شما می توانید حتی برای پوزیشن ها و جایگاه های علمی که بطور مستقیم برای آنها، تدوین یک پروپوزال یا پروتکول در نظر گرفته نشده، با تدوین یک پروپوزال یا پروتکول، ضریب پذیرش خود، برای آن پوزیشن را بطور معنی داری افزایش دهید!

 

آیا «پروپوزال» تنها سند مکتوب مورد نیاز در طراحی و اجرای انواع پژوهشها است؟ این اسناد چیستند و چه کاربردی دارند؟

در شرایط امروزی، «پروپوزال» تنها سند مکتوب مورد نیاز در فرایندهای طراحی و اجرای انواع پژوهشها نبوده و انواع دیگری از اسناد مکتوب مورد نیاز هستند که این اسناد عبارتند از:

 • پروپوزال (پیش ‏طرح پژوهشی)
 • پروتکول
 • برنامه «تضمین کیفیت» و «کنترل کیفیت»
 • برنامه «تحلیل آماری داده‏ها»
 • و ...

هر چند این لیست موارد متعدّدی را در برمیگیرد، اما دو نوع سند «پروپوزال» و «پروتکول»، مهمترین اسناد مورد نیاز برای فرایندهای طراحی و اجرای انواع پژوهشها میباشند.

در این وبینار آموزشی کاربردی، به سوالات مهم زیر، در ارتباط با این موضوع، پاسخ میدهیم:

 • چه تفاوتهای اصولی و عملی بین دو سند رایج «پروپوزال» و «پروتکول»، وجود دارد؟
 • کاربردهای این دو سند مکتوب چیست؟
 • ضرورتهای تدوین «پروتکول» در چه شرایط و پژوهشهایی بیشتر است؟
 • چگونه باید «پروپوزال» و یا «پروتکول» را تدوین نمود؟
 • چگونه میتوان «پروتکول» را به یک مقاله تبدیل نموده و انرا منتشر نمود؟

 متاسفانه، بسیاری از داوطلبین پوزیشنهای آکادمیک و دانشگاهی بدلیل  عدم آشنایی با تدوین مستنداتی از قبیل پروتکول یا برنامه تضمین یا کنترل کیفیت پژوهشها و ...، فرصت بدست آمده را از دست میدهند !!! ....

 

آیا «پروپوزال» را همیشه باید در پاسخ به درخواست سازمانهای دانشگاهی یا مراکز آکادمیک، تدوین نمود؟

هر چند در شرایط معمول، پژوهشگرانی که قصد ورود به یک مقطع تحصیلی مرتبط با تحصیلات تکمیلی (یا دوره های فلوشیپ و ...) دارند، یا در شرایطی که میخواهند برای یک گرانت پژوهشی اقدام نمایند، لازم است تا یک پروپوزال مرتبط با پروژه پژوهشی (در قالب تز یا پایان‏نامه و ...) یا اخذ گرانت را تکمیل نمایند، اما در طول سالهای اخیر، مشاهده شده است که ارائه پیشنهاد یک پژوهش مرتبط با حیطه یا لاین پژوهشی مرکز آکادمیک مربوطه، فرایند پذیرش متقاضیان و درخواست دهندگان را تسهیل و تسریع مینماید. 

خوشبختانه در این وبینار آموزشی، راهکار اخیر تدوین و پیشنهاد طرح پژوهشی در قالب یک «پروپوزال» یا «پروتکول»، بمنظور تسهیل و تسریع فرایند پذیرش متقاضی یا داوطلب، به تفصیل تشریح شده و آموزش داده خواهد شد!

 

آیا این «وبینار آموزشی»، فقط برای پژوهشگرانی که در ابتدای مسیر یادگیری پژوهش و فعالیتهای پژوهشی هستند، مفید خواهد بود یا خیر ... ؟

این وبینار برای هر دو گروه پژوهشگران تازه کار (یا پژوهشگران جوان) و همچنین پژوهشگرانی که از فعالیتهای پژوهشی آنها سالها میگذرد، میتواند مفید باشد.

دلایل مفید بودن این وبینار برای پژوهشگران دارای سابقه قبلی پژوهش

 

 • تطبیق سازی محتوای این وبینار آموزشی با سرفصلهای یادگیری مبانی و کاربردهای «روش شناسی پژوهش» در پژوهشهای مدرن (پژوهشهای قرن 21): در طول یکدهه اخیر، مبانی و راهکارهای روش شناسی انواع پژوهشها به دلایل متعدّدی در سطوح جهانی دستخوش تغییراتی قرار گرفته است که متاسفانه متخصصین و پژوهشگران کشورمان، در بیش از 90% موارد، از این مبانی و راهکارها مطلع نبوده و یا بصورت درست و مناسبی از وجود این تغییرات آگاه نیستند. بمنظور آشنایی با برخی از مصادیق این مولفه های جدید (موسوم به مولفه های نوظهور)، به برخی از آنها، فقط اشاره میکنیم:
  • طبقه بندی و دسته بندی اهداف پژوهش به دو دسته اهداف اولیه و ثانویه (بجایگزینی طبقه بندی کلاسیک و قدیمی اهداف به دو گروه اهداف کلی و اختصاصی که متاسفانه این طبقه بندی قدیمی هنوز در تمپلیتهای پروپوزالی مراکز دانشگاهی کشورمان به چشم میخورند)
  • مبانی نظری و راهکارهای عملی استفاده از «معنی داری بالینی / معنی داری عملی» در مقایسه با «معنی داری آماری» و چگونگی تلفیق و ترکیب این دو بعد بسیار مهم نتایج پژوهشی در انواع پژوهشها
  • مبانی نظری و راهکارهای عملی بکارگیری رویکردهای پژوهشی مدرنی از قبیل رویکردهای «اکتشافی» یا Exploratory در مقابل رویکردهای «تاییدی» یا Confirmatory و همچنین آشنایی با سایر رویکردهای کاربردی مدرن از قبیل رویکردهای «عملیاتی» یا Pragmatic و ...
  • مبانی نظری و راهکارهای عملی استفاده از شاخصهای «اندازه اثر» در طیف وسیعی از انواع پژوهشهای رابطه‏ ای از قبیل پژوهشهای مشاهده ای تحلیلی یا پژوهشهای مداخله ای و ...، بخصوص از نظر نحوه انتخاب بهترین و مناسبترین شاخص / شاخصهای اندازه اثر در هر پژوهش مورد نظر و نحوه تفسیر و گزارش این شاخصها در انواع مستندات مهم پژوهشی از قبیل پروپوزال، پروتکول و مقالات ...
  • .... ؛ البته اینها فقط بخشی از «مولفه های نوظهوری» هستند که در طول یکدهه اخیر در سطح مبانی نظری و عملی فرایندهای طراحی، اجراء، تحلیل آماری و گزارشدهی انواع پژوهشها در سطوح جهانی و در دانشگاههای تراز اول دنیا، سایه افکنده است. متاسفانه همینجا لازم است به این موضوع بسیار مهم اشاره نمایم که پژوهشگران جوان و پژوهشگران با سابقه، بدون یادگیری این مولفه های نوظهور، امکان نقش آفرینی مناسبی در حیطه یا فیلد علمی خود، نداشته و نخواهند داشت! 
 • وجود سرفصلهایی از قبیل نحوه تدوین و آماده سازی مستندات پژوهشی بغیر از پروپوزال، از قبیل پروتکول، برنامه تحلیل آماری، برنامه «تضمین» و «کنترل» کیفیت پژوهشها و ...: بدیهی است که چنانچه به محتوای برنامه های آموزش نحوه تدوین پروپوزال در مراکز دانشگاهی، در طول یک تا دو دهه اخیر، نگاهی بیندازیم، متوجه میشویم که در این برنامه ها، حتی به معرفی مستندات پیشگفت، نیز هیچگونه اشاره ای نشده است، چه رسد به اینکه انتظار داشته باشیم که پژوهشگران با الفبای چرایی و نحوه تدوین و آماده سازی این مستندات آشنایی داشته باشند؟ در طول تجربه 5 سال اخیر، با بسیار سوالاتی از جانب پژوهشگرانی که به اخذ گرانت یا موفقیت در پذیرش پروپوزال پژوهشی ارسالی به یک سازمان یا نهاد بین المللی یا خارجی، مواجه شده، اما بدنبال درخواست بعدی این سازمانها مبنی بر آماده سازی پروتکول یا برنامه «تضمین / کنترل کیفیت» پژوهش مربوطه و ...، موفق به اینکار نشده و عملاً در بسیاری موارد، متاسفانه فرصتهای بدست آمده را از دست دادند.

این وبینار آموزشی، یکی از منحصربفردترین دوره های آموزشی آکادمی پژوهش افزار است که در طول 5 سال اخیر در این موسسه و به درخواستهای مکرّر علاقمندان و متقاضیان پوزیشنهای آکادمیک و دانشگاهی بین المللی، طراحی و برگزار میگردد !!!

سرفصل های وبینار

 

 • آشنایی و یادگیری «مولفه های نوظهور» در متدولوژی (روش شناسی) پژوهشهای مدرن و نحوه بکارگیری یا اعمال مصادیق مهم این مولفه ها در پروپوزالها، پروتکولها و انواع مستندات پژوهشی مرتبط
 • آشنایی با «اجزاء زیرمجموعه مهم» در پروپوزالها از قبیل بیان مساله؛ مرور متون و شواهد؛ اهداف / سوالات یا فرضیات پژوهشی؛ روش اجراء و زیرمجموعه‏ های آن؛ محاسبه حجم نمونه و نمونه‏ گیری؛ روشهای آماری و ...
 • چگونه یک «پروپوزال پژوهشی» را به صورت دقیق و کارآمدی، تدوین نماییم؟
 • فرایند انتخاب موضوع (یا عنوان پژوهش) و انتخاب نوع (طرح) پژوهش، چگونه باید باشد تا مطلوبترین شرایط برای پذیرش فرد متقاضی یا پذیرش مقاله حاصل از پژوهش را شاهد باشیم؟
 • مرور انواع تمپلیتهای پروپوزال در سطح بین المللی  و انتخاب چند نوع تمپلیت مطلوب ...
 • یک «پروتکول» پژوهشی شامل چه اجزاء و زیرمجموعه‏ هایی است؟ و چه کاربرد یا کارکردهایی برای این سند مکتوب پژوهشی وجود دارد؟
 • آشنایی با فرایند «ثبت / به اشتراک گذاری اسناد پژوهشی» در سامانه های بین المللی و نکات مثبتی که از این فرایند میتوان انتظار داشت؟

این «وبینار آموزشی»، شامل چند ساعت آموزش است؟

 

این «وبینار آموزشی»، مجموعاً مشتمل بر 51 ساعت آموزش نظری و عملی است که در قالب 17 جلسه 3 ساعته، طی 17 هفته، ارائه میگردد (هر هفته یک جلسه 3 ساعته).

روزهای برگزاری این جلسات، در هفته ثابت بوده و اولین جلسه این وبینار آموزشی، یکشنبه 23 بهمن ماه، ساعت 8 تا 11 شب میباشد. بدیهی است جلسات بعدی این وبینار، در هفته های بعد و در همان زمان مقرر، خواهد بود.

هزینه شرکت در دوره

 

 

شهریه (با تخفیف 30%) مشروط به ثبت نام تا قبل از پایان روز 21 بهمن ماه 1401

         (برای شرکت ‏کنندگان قبلی حداقل یکی از دوره های آکادمی پژوهش افزار) :            560،000 تومان

شهریه (با تخفیف 15%)

          برای ثبت نام کنندگان تا حداکثر پایان روز 21 بهمن ماه 1401 :                          680،000 تومان

شهریه (بدون تخفیف) :

     برای ثبت نام کنندگان بعد از تاریخ 22 بهمن ماه 1401                                      800،000 تومان

 

در این «وبینار آموزشی»، چه محتوایی در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد؟

 

در این دوره آموزشی، همانند سایر دوره‏ های آموزشی آکادمی پژوهش افزار، انواع محتواهای زیر در دسترس شرکت کنندگان قرار میگیرد :

 • کلیه اسلایدهای ارائه شده در جلسات آموزشی این دوره آموزشی
 • کلیه ویدیوهای رکورد شده در تمامی جلسات برگزار شده (این نوع محتوا، از طریق سامانه اسپات پلیر که یک سامانه داخلی است، قابل استریم میباشد)
 • کلیه تمرینها و دیتاستهای مورد استفاده در کارهای عملی و سینتاکسهای نرم ‏افزاری

لازم به ذکر است که دسترسی به محتوای آموزشی ویدیویی، بدلیل دسترسی سامانه اسپات پلیر بصورت مبتنی بر زمان، تا یکسال خواهد بود. نیاز به دسترسی بیشتر کاربر، مستلزم پرداخت هزینه ناچیزی خواهد بود (فقط هزینه سامانه دریافت میگردد و این موسسه هزینه اضافی دریافت نمینماید !)

نحوه ثبت نام در این «وبینار آموزشی»، چگونه است؟

برای ثبت نام در این وبینار، چنانچه واجد شرایط دریافت تخفیف هستید، ابتدا از پشتیبان موسسه (جناب آقای امامی با شماره تماس 09335510340) کد تخفیف مربوطه را دریافت نموده و از طریق سامانه آنلاین زیر، واریز وجه و ثبت نام را به انجام رسانید. متقاضیانی که مشمول دریافت تخفیف نیستند، میتوانند مستقیماً واریز وجه را از سامانه زیر، انجام دهند:

www.researchware.org/shop

در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای یکایک عزیزان علاقمند به مباحث پژوهشی، امید داریم که این وبینار آموزشی نیز با رضایت شما عزیزان روبرو گردد!

 

به امید در پیش داشتن روزهایی بهتر و با آسایش بیشتر برای هموطنان عزیزمان ...!

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده

اولین نفری باشید که نظر می‌دهید

ثبت نظر

نظر شما راجع به این محصول چیست؟

وبینار نگارش پروپوزال و پروتکول برای پذیرش در معتبرترین دانشگاهها و مراکز آکادمیک
چه امتیازی به این محصول میدهید.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید